Πλανίμετρο ψηφιακό,με 16 ψηφία,μήκος L=300mm,ακρίβεια 0,2%.

espa banner greek