Μεταδότες στάθμης – υδροστατικής πίεσης βυθιζόμενοι, αντιεκρηκτικοί, WIKA,  τύπος IL-10, περιοχές μέτρησης : 0…+0,1 bar (1mH2O) …  0…+25 bar                     (250 mH2O) – Acc.: 0,5%,έξοδος σήματος 4-20 mA, προστασία  IP68, καλώδιο “FEP” έως 300Μα  & με πιστοποιητικό του γερμανικού νηογνώμονα “GL” για χρήση στη ναυτιλία. Συνδιά-
ζονται μέ ψηφιακά ενδεικτικά-ρυθμιστικά όργανα πίνακος WIKA, τύπος DI-35.
espa banner greek