Μεταδότες στάθμης υδροστατικής πίεσης βυθιζόμενοι , WIKA, τύπος LH-10, περιοχή μέτρησης : 0 … +0,1bar – 0 … +25 bar, Acc. 0,25%,έξοδος σήματος 4-20 mA, προστασία IP68, καλώδιο “PUR” έως 300Μα

espa banner greek