Μεταδότες στάθνης – υδροστατικής πίεσης βυθιζόμενοι WIKA, τύπος LS-10, περιοχές μέτρησης : 0 … +0,25 bar (2,5 mH2O …               0…10 bar (100 mH2O),  Acc.: 0,5%, προστασία : IP 68, καλώδιο “FEP” έως 100Μα.Συνδιάζεται μέ Ψηφιακά ρυθμιστικά όργανα πίνακος WIKA.
espa banner greek