Διαφράγματος,WIKA, τύπος S-11, κατάλληλοι για υγρά & αέρια, περιοχές μέτρησης : -1 … 0,  0 … +0,1 … 0 … +1000 bar  & απόλυτη πίεση, Acc. 0,5%,  G1/2B, εξοδος 4-20 mA.

espa banner greek