Απλοί – γενικής χρήσης,WIKA, τύπος S-10 , κατάλληλοι για υγρά & αέρια κοινοί , περιοχές μέτρησης : -1 … 0,  0 … +0,1 … 0 … +1000 bar  & απόλυτη πίεση, Acc. 0,5%,  G1/2B, εξοδος 4-20 mA

espa banner greek