Υγρασιο-θερμόμετρα φορητά ψηφιακά, DOSTMANN Electronics Γερμανίας,  τύπος P470, εύρος μέτρησης θερμοκρασίας :-40°C…+70°C : 0.1°C-acc. ±0.5°C,
υγρασίας : 0…99% :1%-acc.  ±2% (10…90%)
espa banner greek