Μετρητές στάθμης και ροής ανοιχτών καναλιών με υπέρηχους, MICRONICS Αγγλίας τύπος OCF – IV, μέγιστο εύρος μέτρησης στάθμης : 3,66m
espa banner greek