Σύστημα ασύρματης καταγραφής Nano TH SPY, θερμοκρασίας υγρασίας περιβάλλοντος και αναλογικών σημάτων ,μέγιστη απόσταση ασύρματης επικοινωνίας 100 m, alarm μέσω SMS,σύμφωνα με το EN 12830

espa banner greek