Διακόπτες στάθμης πλευρικοί με οριζόντιο μοχλό & κατακόρυφα κινούμενο πλωτήρα, WIKA τύπος HLS ανοξείδωτοι και πλαστικοί , με επαφή (NO ή NC),αντιεκρηκτικοί , με φλάντζα.

espa banner greek