Φορητό ψηφιακό καταγραφικό .υγρασίας-θερμοκρασίας-ροής νερού-αερος ,GHM GROUP , τύπος GMH 3351,εύρος μέτρησης υγρασίας : 0..100%rH, ανάλυση: 0.1%rH, ακρίβεια:  ±3%rH , θερμοκρασίας : -40 ° C … +120 ° C, ανάλυση: 0,1 ° C, ακρίβεια: ± 0.5°C , ροής νερού : 0,05 … 5,0 m/sec, ακρίβεια : ±1 % , ροής αέρα : 0,55 … 20,00 m/sec.,ακρίβεια : ±1 %

espa banner greek