Θερμόμετρο φορητό ψηφιακό,GHM GRPOUP ,τύπος GMH 175 ,για μετρήσεις σε αέρια, υγρά και ημιστερεά υλικά, Acc. ±0.1°C,IP 65,περιοχή μέτρησης -199,9… +199,9C.

espa banner greek