Ψηφιακά ενδεικτικά-ρυθμιστικά όργανα πίνακος ,GHM GROUP , τύπος ,GIR 2002 ,4 ψηφίων 13mm ,διαστάσεις 48Χ96mm,”MULTI INPUT” ( mA ,V , PT100, K , J , R , S ,T ) σύνδεση μέχρι καί 240 αισθητήρων μέσω συστήματος EASY Bus ,2 πλήρως προγραμματιζόμενες εξόδοι ρελέ (ALARM), σειριακή έξοδο RS 232 , IP54/ 65 τροφοδοσία 230 V AC, 50/60 Hz

espa banner greek