Μεταδότες υγρασίας περιβάλοντος τύπος GRHU-xx-MP ή υγρασίας-θερμοκρασίας τύπος  GHTU-xx-MP, GHM GROUP, με σήμα εξόδου : 4-20mA, 0-10V
ή 0-1V, με ή χωρίς οθόνη LCD, περιοχές μέτρησης : υγρασία 0,0 … 100,0% RH        (συνιστόμενη περιοχή 20%…80% RH & μετά απο ζήτηση 5…95% RH) – acc.±2,5%RH, θερμοκρασία  -40,0 … +1200C – acc.±0,4% της μετρούμενης θερμοκρασίας ±0,20C
espa banner greek