Ανιχνευτές διαρροής εκρηκτικών αερίων (lel) DOSTMANN Γερμανίας, τύπος GD383, ιδανικοί για επιθεωρήσεις στεγανότητας και ανίχνευση διαρροών αγωγών καυσίμων & φυσικού αερίου σε φαρμακοβιομηχανίες, βιομηχανίες τροφίμων, χημικές βιομηχανίες, καθώς επίσης, κατά την μηχανολογική συντήρηση κτηρίων (θέρμανση και αερισμός), σε τροχόσπιτα κλπ.

espa banner greek