Ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου απόδοσης  δίχρονων και τετράχρονων πετρελαιομηχανών πλοίων, LEUTERT Γερμανίας, τύπος DPI-2, ειδικά σχεδιασμένα να μετρούν την δυναμική πίεση και να αναλύουν τα αποτελέσματα μετρήσεων, όπως : Ιπποδύναμη, μέση πίεση (MIP), διαγράμματα πιέσεων κυλίνδρων, και διαγράμματα PV, τα οποία στην συνέχια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εφαρμογή συστήματος συντήρησης, βασιζόμενο στις πραγματικές ανάγκες της πετρελαιομηχανής (CBM).

espa banner greek