Φορητά ψηφιακά παχύμετρα επιστρώσεων,τύπος DMV 8826 ,σε σιδηρούχα ή μη σιδηρούχα υποστρώματα, περιοχές μέτρησης 0…1250 μm

espa banner greek