Θερμόμετρα οπτικά υπερύθρων (IR) με ακτίνα σκόπευσης LASER ,WIKA, τύπος CTR1000, Acc. 2%, χρόνος απόκρησης < 1s ,σχέση απόστασης / επιφάνειας
(D:S) : 50:1, περιοχή μέτρησης -60… +1000C.
espa banner greek