Συσκεύη ελεγχου & διακρίβωσης – βαθμονόμησης οπτικών  θερμομέτρων (μέτρηση της θερμοκρασίαςαπό απόσταση μέσω υπέρυθρης ακτινοβολίας), “black-body” WIKA , τυπος CTI5000, περιοχή μέτρησης +50°C … +500°C

espa banner greek