Συσκεύη ελεγχου & διακρίβωσης – βαθμονόμησης οργάνων μέτρησης  θερμοκρασίας, ξηρού τύπου (φούρνοι), WIKA , τυπος CTD9100-1100,
περιοχή μέτρησης  +2000 C … +11000 C
espa banner greek