Πιεσοστάτες / πρεσοστάτες ηλεκτρομηχανικοί BARKSDALE, τύπος 8000 & 9000, μέ ρυθμιζόμενο μικροδιακόπτη, IP54, περιοχές μέτρησης 0,6…600 Bar.

espa banner greek