Ηλεκτρονικός διακόπτης ροής WIKA με οθόνη για υγρά μέσα Μοντέλο FSD-4, προσφέρει πλήρη ευελιξία στην παρακολούθηση και τον έλεγχο της ροής με βάση τις ταχύτητες των υγρών μέσων

espa banner greek