Στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του εργαστηρίου μας στην ΔΕΚΑ ΑΕΒΕ, προσθέσαμε και την υπηρεσία διακρίβωσης αναλυτικών και βιομηχανικών ζυγών, μηχανικών ή ψηφιακών καθώς και βαρών, διαθέτοντας την τεχνική εξειδίκευση καθώς και τον πλέον κατάλληλο και σύγχρονο εξοπλισμό.

Οι αναλυτικοί και οι βιομηχανικοί ζυγοί χρησιμοποιούνται από επιχειρήσεις τροφίμων, φαρμακευτικές και άλλες όπως μεταποίησης, ναυτιλίας, κλπ., για τη σύγκριση της μάζας δύο διαφορετικών αντικειμένων ή για τη μέτρηση βάρους. Η διακρίβωση τους είναι μια συνήθης απαίτηση, που αφορά σε επιχειρηματικές εφαρμογές, όπου η ακρίβεια των μετρήσεων είναι κρίσιμη και απαιτείται να διασφαλίζεται ότι η ακρίβεια αυτών των συσκευών παραμένει εντός των εκ κατασκευής προδιαγραφών.

Παρέχουμε τις ακόλουθες υπηρεσίες: 

Α) Διαπιστευμένες από το ΕΣΥΔ διαδικασίες διακρίβωση σε:

  • Μη αυτόματους ψηφιακούς ζυγούς στους οποίους συμπεριλαμβάνονται οι εξής κατηγορίες: 
  • Εργαστηριακοί ψηφιακοί ζυγοί π.χ. Αναλυτικοί ή υψηλής ακρίβειας
  • Βιομηχανικοί ζυγοί έως 300 kg

Β) Πιστοποιημένες κατά ISO 9001 διαδικασίες διακρίβωσης σε:

  • Βάρη/μάζες από 1 mg έως 20 kg για OIML κατηγορίας από F1 έως M3, συμπεριλαμβανομένων βαρών κατηγορίας ASTM
  • Αναλογικούς ή ψηφιακούς Ζυγούς 
  • Ιατρικά όργανα ζύγισης, όπως ζυγούς καθίσματος, κλίνης, ανύψωσης
  • Ταινιοζυγούς έως 300 kg
  • Ζυγούς έως 2000 kg (με χρήση πρόσθετων βαρών)

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διακρίβωσης εκδίδεται πιστοποιητικό με όλες τις μετρήσεις αναλυτικά και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που παρουσίασε ο ζυγός σας. Όταν πλησιάζει ο χρόνος λήξης του υφιστάμενου πιστοποιητικού, θα λάβετε μήνυμα υπενθύμισης επαναδιακρίβωσης, προκειμένου να προγραμματίσετε έγκαιρα τις απαραίτητες ενέργειες.

espa banner greek