Αισθητήρες Θερμοκρασίας για επιφάνειες σωλήνων

Αισθητήρες Θερμοκρασίας για επιφάνειες σωλήνων.

Δείτε το PDF