Αισθητήρες ειδικής δύναμης, οι οποίοι χρησιμοποιούνται πλέον στους σταθμούς Εμπορευματοκιβωτίων. Εξ’ αιτίας της οδηγίας SOLAS, είναι υποχρεωτικό για τις αρμόδιες υπηρεσίες των εμπορικών λιμένων να ενημερώνουν τον πλοίαρχο για το βάρος που φορτώνεται στο πλοίο του, το οποίο μπορεί να γίνει μόνο με υπολογισμό του βάρους κάθε εμπορευματοκιβωτίου ή ζυγίζοντας το κάθε εμπορευματοκιβώτιο κατά τη διαδικασία φόρτωσης.

Δείτε το PDF

espa banner greek